iTEKO

Bezpečnostné zariadenie

Bezpečnostné zariadenie informuje užívateľa o narušení kontrolovaného objektu.

Informácia sa užívateľovi dostáva vo forme volaní na preddefinované mobilné telefónne číslo.

Po takomto volaní užívateľ vie, že došlo k narušeniu kontrolovaného objektu.

 

2011 © iTEKO, s.r.o.
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa

webdesign © bart.sk