iTEKO

Špecifikácia produktu

Bezpečnostné zariadenie sa aktivuje / deaktivuje formou prezváňania.

Pri tomto zariadení sa nepoužívajú príkazy vo forme SMS správ.

V prípade pripojenia iných funkčných blokov riadenia sa definuje, či má dôjsť k vypnutiu týchto blokov.

Môžu to byť zariadenia pripojené k elektrickej energii, automatické zatvorenie žalúzií, vypnutie svetla, vypnutie kúrenia.

Pre všetky bloky sa definuje funkcionalita počas aktívneho bezpečnostného zariadenia.

 

2011 © iTEKO, s.r.o.
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa

webdesign © bart.sk