iTEKO

iTEKO, s.r.o.
040 11 Košice
Slovensko

 

Clouding

CLOUD COMPUTING

● Prehľad

Cloud computing je významný pokrok v spôsobe dodávania IT a služieb. Poskytnutím prístupu na požiadanie k výpočtovým zdrojom samoobslužne, dynamicky škálovateľným a merateľným spôsobom cloud computing ponúka konkurečné výhody v cene, rýchlosti a účinnosti.
Dnes je táto technológia ešte vo svojich ranných fázach života. Je to však tiež vývoj a konvergencia technologických trendov za posledných niekoľko rokov, ako napríklad grid computing, clustering, virtualizácia, zdieľané SOA služby a správa obrovského počtu prostriedkov pomocou automatizácie.
Stratégiou divízie IT spoločnosti iTEKO, s.r.o. je ponúknuť čo možno najširšie portfólio softwareovych a hardvareovych produktov a služieb prostedníctvom verejných, privátnych a hybridných clodoudov (viď vysvetlivky nižšie) s cieľom umožnit zákazníkom vybrať si ten správny prístup pre nich. Znamená to teda, že vieme poskytnúť kompletné a integrované cloud služby.

● Vysvetlenie cloud computingu

Cloud computing je model umožňujúci všadedostupný, výhodný sieťový prístup na požiadanie k zdieľanému množstvu konfigurovateľných výpočtových zdrojov/prostriedkov (napr. siete, servery, storage, aplikácie a služby), ktoré možno poskytnúť či uvoľniť s minimálnym množstvom úsilia alebo interakcie s poskytovateľom služby (často toto býva zdĺhavý proces).

● Výhody cloudov a výzvy

Dva najcennejšie benefity cloud computingu sú rýchlosť a cena (náklady). Cez samoobslužný prístup k dostupnému množstvu výpočtových zdrojov užívatelia môžu byť online a pracovať v priebehu pár minút namieto čakania týždne či mesiace. Úpravy výpočtových kapacít sú rýchle vďaka elasticky škálovateľnej architektúre. A pretože filozofiou cloud computingu je plať za to, čo používaš, cloud computing tak pracuje rýchlo, spoľahlivo a automaticky. Cena a efektivita tu preto predstavujú veľmi zaujímavú alternatívu.

2011 © iTEKO, s.r.o.
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa

webdesign © bart.sk