iTEKO

iTEKO, s.r.o.
040 11 Košice
Slovensko

 

Virtualizácia

Virtualizácia

V súčastnosti je trendom v IT nárast požiadaviek na infraštruktúru a zároveň požiadavky na znižovanie nákladov.
Firma iTEKO, s.r.o. ponúka virtualizačne riešenia, ktoré prinašajú zníženie nákladov, vyššiu bezpečnost a ine benefity,
ktoré sú pre Vás v konečnom dôsledku konkurenčnou výhodou.

Virtualizácia umožňuje prevádzkovať niekoľko nezávislých operačných systémov spolu na rovnakom hardvéri.  
Podporovaných je obvykle viac operačných systémov, pričom na jednom hostiteľskom systéme môžu bežať aj rôzne  operačné systémy.

Princíp virtualizácie

Počítačová virtualizácia hardvéru je virtualizácia počítačov a operačných systémov.

Skrýva fyzické vlastnosti počítačovej (výpočtovej) platformy pred užívateľmi a navonok prezentuje abstraktnú počítačovú (výpočtovú) platformu, virtuálny hardvér.

Softvér, ktorý spravuje (kontroluje) virtualizáciu sa nazýva "hypervisor" alebo aj "virtual machine monitor".

Virtuálny hardvér zahŕňa všetko potrebné k behu počítača, teda CPU, operačnú pamäť, vstupno-výstupné zariadenia, komunikačné prostriedky a podobne.

Takýto virtuálny hardvér alebo inak aj virtuálny stroj, je dostupný operačnému systému, ktorý nepotrebuje byť špeciálne upravený na beh vo virtuálnom prostredí. 
Virtualizácia je teda zreteĺná, hardvér poskytnutý hypervisorom je podporovaný operačným systémom a ten s ním vie bez problémov pracovať.
Inštalácia a beh operačného systému prebiehajú rovnako, ako pri inštalácii na fyzický hardvér.
Používateľ má prístupnú konzolu, teda virtuálny monitor a z inštalačného média alebo zo siete nainštaluje vybraný operačný systém.

2011 © iTEKO, s.r.o.
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa

webdesign © bart.sk