iTEKO

IT outsourcing a Cloud

POD IT OUTSOURCING-OM ROZUMIEME:

Optimalizácia, teda konsolidácia (HW aj SW) IT prostredia
použitie najnovších špičkových technológií šetriacich peniaze a čas zákazníka umožňujúce garantovať dodávku dohodnutých služieb v dohodnutej kvaliteSun/Oracle cluster, Symantec/Veritas cluster, linuxové clustre, Windows clustre (StarWind)

SW aj HW audit

Správa licenčnej politiky

Zmluvne garantované podmienky poskytovaných služieb

Prevzatie zodpovednosti za chod IT

Používanie HA riešení na báze skúsenosti s nimi

 

CLOUD COMPUTING

Prehľad

Cloud computing je významný pokrok v spôsobe dodávania IT a služieb. Poskytnutím prístupu na požiadanie k výpočtovým zdrojom samoobslužne, dynamicky škálovateľným a merateľným spôsobom cloud computing ponúka konkurečné výhody v cene, rýchlosti a účinnosti.
Dnes je táto technológia ešte vo svojich ranných fázach života. Je to však tiež vývoj a konvergencia technologických trendov za posledných niekoľko rokov, ako napríklad grid computing, clustering, virtualizácia, zdieľané SOA služby a správa obrovského počtu prostriedkov pomocou automatizácie.
Stratégiou divízie IT spoločnosti iTEKO je ponúknuť čo možno najširšie portfólio softwareovych a hardvareovych produktov a služieb prostedníctvom verejných, privátnych a hybridných clodoudov (viď vysvetlivky nižšie) s cieľom umožnit zákazníkom vybrať si ten správny prístup pre nich. Znamená to teda, že vieme poskytnúť kompletné a integrované cloud služby.

Vysvetlenie cloud computingu

Cloud computing je model umožňujúci všadedostupný, výhodný sieťový prístup na požiadanie k zdieľanému množstvu konfigurovateľných výpočtových zdrojov/prostriedkov (napr. siete, servery, storage, aplikácie a služby), ktoré možno poskytnúť či uvoľniť s minimálnym množstvom úsilia alebo interakcie s poskytovateľom služby (často toto býva zdĺhavý proces).

Definícia cloud computingu popisuje päť základných charakteristík, tri modely služieb a štyri modely nasadenia:

Päť základných charakteristík:
-služba na požiadanie - užívatelia sú schopní získať, monitorovať a spravovať výpočtové zdroje/prostriedky podľa vlastných potrieb a uváženia bez pomoci administrátorov
-zdieľanie prostriedkov - IT prostriedky sú zdieľané naprieč viacerými aplikáciami a užívateľmi
-rapídna elasticita - možnosť škálovania IT zdrojov rýchlo a podľa požiadania/potrieb
-merateľná služba - sledovanie využitia IT zdrojov každou aplikáciou či užívateľom
-široký sietový prístup/dostupnosť - výpočtové služby sú dodávané prostredníctvom štandardných sietí a rôznorodých zariadení

Tri modely služieb:
-Software ako služba (Software as a service - SaaS) - aplikácie sú dodávané ako služba koncovým užívateľom typicky cez webový prehliadač
-Platforma ako služba (Platform as a service - PaaS) - platforma na vývoj a nasadenie aplikácií ako služba dodávaná vývojarom ktorí použijú danú platformu na vývoj a správu aplikácií. Platforma typicky zahŕňa databázy, middleware, vývojarske nástroje a nástroje na správu; toto všetko dodávané ako služba prostrednícvom internetu. Často sa jedná o špecifické ponuky pre daný programovací jazyk ako napr. java, python alebo ruby.
-Infraštruktúra ako služba (Infrastructure as a service - IaaS) - výpočtové servery, storage a sieťový hardware dodávaný ako služba. Tento infraštruktúrny hardware je často virtualizovaný , takže virtualizácia, operačný systém a software na správu sú tiež časťou dodávky IaaS.

Štyri modely nasadenia:
-Privátne cloudy (Private clouds) - určené na výhradné používanie jedinou organizáciou a typicky kontrolované, spravované a hostované IT oddelením danej organizácie.
-Verejné cloudy (Public clouds) - určené pre viacero organizácií na báze zdieľania a hostované a spravované poskytovateľom tretej strany. Verejné cloudy sú formou outsourcingu. Stupeň/miera zdieľania prostriedkov je rôzna - zdieľané prostriedky môžu zahŕňať niektoré alebo všetky stránky - sieť, storage, výpočtové servery, databázy, middleware a aplikácie.
-Komunitné cloudy (Community clouds) - pre použitie navzájom spojenými organizáciami, ktoré si želajú využiť prostredie cloudu
-Hybridné cloudy (Hybrid clouds) - samotná organizácia využíva ako privátny tak aj verejný cloud pre aplikáciu(-ie) s využitím výhod oboch cloudov

Výhody cloudov a výzvy

Dva najcennejšie benefity cloud computingu sú rýchlosť a cena (náklady). Cez samoobslužný prístup k dostupnému množstvu výpočtových zdrojov užívatelia môžu byť online a pracovať v priebehu pár minút namieto čakania týždne či mesiace. Úpravy výpočtových kapacít sú rýchle vďaka elasticky škálovateľnej architektúre. A pretože filozofiou cloud computingu je plať za to, čo používaš, cloud computing tak pracuje rýchlo, spoľahlivo a automaticky. Cena a efektivita tu preto predstavujú veľmi zaujímavú alternatívu.

 

2011 © iTEKO, s.r.o.
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa

webdesign © bart.sk