iTEKO

IT pomocou HA riešení

POD POUŽITÍM HA RIEŠENÍ/TECHNOLÓGIÍ ROZUMIEME:

Implementáciu a prevádzku OS clustrov použitím technológií od rôznych výrobcov
Sun/Oracle cluster, Symantec/Veritas cluster, linuxové clustre, Windows clustre (StarWind)

Prenos a správa aplikácií do clustrov
99% všetkých aplikácií je možné prevádzkovať ako HA riešenie

Na vysvetlenie:

Cluster je zoskupenie viacerých serverov do tzv. clustra , dosiahneme takto nulový výpadok a 100%-nú garanciu dostupnosti služby/aplikácie.  Je pritom k dispozícii množstvo rôznych konfigurácií a riešení dovoľujúcich prispôsobiť IT potrebám zákazníka a nie opačne.  Zároveň použitím clustrových a ďalších prídavných (virtualizačných) technológií.
Vieme skonsolidovať IT prostredie zákazníka a okrem ušetrenia finančných prostriedkov priniesť profesionalitu a transparentnosť IT prostredia pre zákazníka, ktorá je podľa nášho názoru a skúseností najväčším zdrojom problémov.

 

2011 © iTEKO, s.r.o.
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa

webdesign © bart.sk